Fortrydelses formular

Standardfortrydelsesformular
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
Til :                     

Kuffert-thomsen.dk / kuffertthomsen.dk
c/o Interflex_Uniq
Hovedgaden 19
5853 Ørbæk
Tlf: 5327 5950
Mail: info@kuffertthomsen.dk

 
Jeg/vi_________________________________________________________________
 meddeler herved, at
 jeg/vi_________________________________________________________________
 ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores
__________________ købsaftale om følgende varer____________________________
:______________________________________________________________________
:______________________________________________________________________
 Bestilt den__/__/____  modtaget den__/__/____ ordre nr.: _______________
Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)_____________________________________
Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)_________________________________
Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter)________________________________
 (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
 
Denne formular udfyldes og sendes enten via e-mail tii : info@kuffertthomsen.dk eller via almindelig post til: Kuffert-Thomsen.dk / Motionshesten.dk, Hovedgaden 19, 5853 Ørbæk